KARİYER

İnsan Odaklı Yaklaşım

Yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları ve müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen Yüksel Proje’nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde en büyük sermayesi insan kaynaklarıdır.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Çalışanlar için şeffaf ve açık yönetim politikası izlemek
 • Çalışanların motivasyonlarını ve Yüksel Proje’ye bağlılıklarını ön planda tutmak
 • Çalışanlara sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak
 • Çalışanlar için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak
 • Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak
 • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek

Yuksel Proje Kariyer2

Yuksel Proje Kariyer3

İşe Alım Süreci

Toplanan başvurular öncelikle özgeçmiş elemesinden geçirilerek uygun olabilecek adaylar başvurulan pozisyona göre farklı seviyelerde hazırlanan sınavlara (İngilizce – Kişilik Envanteri -Yetenek Testi) alınır.

Adayların sınav başarısı değerlendirildikten sonra adayları daha yakından tanımak amacıyla, “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Mülakatı”; teknik bilgilerini daha detaylı ölçmek için ise, ilgili bölümlerden çalışanların katıldığı “Teknik Mülakat” gerçekleştirilir.

Bu aşamadan sonra hem adaylar hakkında yapılan genel mülakat yorumları, hem de çeşitli kriterler bazında hesaplanan değerlendirme notları dikkate alınarak nihai bir karara varılır ve uygun bulunan adaylar Yüksel Proje’ye kazandırılır.

İş başvurularınızı kariyer.net ve Linkedin üzerindeki ilanlarımızı takip ederek yada özgeçmişinizi ik@yukselproje.com.tr adresine yönlendirerek gerçekleştirebilirsiniz.

Yuksel Proje Kariyer4

Eğitim ve Gelişim Planlama

Yüksel Proje eğitim faaliyetlerini “Organizasyonel Eğitim Süreç Alanı”na göre yürütür.
Bu kapsamda Beş Yıllık Stratejik Eğitim Planı, Yıllık Eğitim Planı ve Çeyrek Dönemlik Eğitim Planları hazırlanmaktadır.
Yüksel Proje çalışanları, aşağıda belirtilen kapsamlarda eğitim veya aktivitelere katılım sağlamaktadırlar:

 • Stratejik plan hedefleri
 • Proje gereksinimleri
 • Performans değerlendirme süreci çıktıları
 • Bilgi ve beceri geliştirici seminer, konferans faaliyet alanlarındaki yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin takibi

Ayrıca, işe yeni başlayan her çalışan için görev yapacağı pozisyona göre alınması zorunlu olan eğitimler ve oryantasyonlar önceden tanımlanmıştır.

Disiplin Yönetmeliği

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.