HAKKIMIZDA

Etik Değerler

Yüksel Proje'nin başarılarının temelinde müşteri memnuniyeti odaklı
temel yaklaşımı yatmaktadır.

7 Madde ile Yüksel Proje’de Etik Değerlerimiz

Dürüstlük

İş faaliyetlerimizi ve ilişkilerimizi dürüstlük üzerine kurar, doğru adımlar atabilmek amacıyla çalışanlarımız ve birlikte iş yaptığımız tüm taraflardan da aynı hassasiyeti bekleriz.

Güven

Açık iletişimde olduğumuz paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sırasında etki alanımızda olan çevreye, topluma ve insanlığa karşı sahip olunan güven duygusunu zedeleyen ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırız.

Sürdürülebilirlik

Çalışan ve müşteri beklentilerini sorar, öğrenir, anlamaya çalışır, onların görüşlerini yönetim stratejilerimize katar ve şeffaf bir biçimde sürdürülebilirlik performans planlamamızı oluştururuz.

Yenilikçilik

Bilgi ve eylemle bütünleşerek,
sektörümüzde öncü olmayı devam
ettirmek amacıyla yeniliklerin ve
gelişmelerin takipçisi oluruz.

Bağlılık ve Dayanışma

Sorumluluklarımıza bağlıyız; toplumun refahı ve şirketimizin hizmet idealleri doğrultusunda dayanışma içerisinde işlerimizi yürütme gayesi içerisinde bulunuruz.

Gizlilik

Sahip olunan bilgiyi etkin kullanarak; doğru yöntemlerle paylaşımını ve bu süreçte bilgi gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini yasal çerçeveler sınırında sağlarız.

Eşitlik ve Saygı

Cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, etnik köken, yaş, din, mezhep, dil, sosyo-ekonomik düzey, sağlık durumu, engellilik üzerinden çeşitli kimliklere karşı ayrımcı bir tutum sergilemeksizin her bir bireyin fiziki ve fikri haklarına saygı duyarak eşit ve adil kararlar alırız.

Yüksel Proje yöneticileri ve çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu her bir etik kurala, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüm üçüncü taraf ve dış paydaşların da azami özeni göstermelerini bekleriz.

Etik değerlerimize bağlılığımızın takipçisi olan etik kurulumuz, yönetmeliği her yıl gözden geçirmekte ve ihtiyaç tespit edilmesi halinde güncellemektedir.
“7 Madde ile Yüksel Proje’de Etik Değerlerimiz” ile özetlediğimiz etik değerlerimizi ihlal eden durum ve davranışların tespit edilmesi halinde Yüksel Proje Etik Kurulu’na etik@yukselproje.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.