HAKKIMIZDA

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Mükemmellik

Yüksel Proje için mükemmellik; müşteri, çalışan ve toplum ekseninde eşitlik ilkesine uygun, sürdürülebilir ve kalıcı iş sonuçları yaratmaktır.

Müşteri Odaklılık

Yüksel Proje, müşteri için değer yaratmaya ve müşteri beklentilerini eksiksiz karşılamaya odaklanmıştır. Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, müşteri ile ilgili tüm faaliyetlerinde iş sürekliliğini sağlamayı hedef edinmiştir. 

Sürekli İyileştirme 

Yüksel Proje; teknolojiye, çalışanlarına, iş süreçlerine, çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine yaptığı yatırımlar, eğitimler ve düzenli iç denetimler ile sürekli iyileşmeyi mümkün kılar. Çalışanlardan, müşterilerden ve üçüncü taraflardan gelen öneri ve şikâyetleri sürekli iyileştirme için bir araç olarak kullanır. 

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Yüksel Proje, faaliyet alanı içerisindeki çalışmalarını çevre ile ilgili yasal mevzuata, çevre yönetim sistemi standardına ve iş etiğine uygun olarak sürdürür. Kirliliğin önlenmesi, atıkların gereklerine uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir.

Çevre yönetim sisteminin kalıcı, teknolojik açıdan gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren bir yapıda olması için çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacı ile gerekli eğitim faaliyetlerini sağlayacağını taahhüt eder. Sosyal paydaşlarına karşı görevlerinin bilincinde olan Yüksel Proje, çevre ile ilgili çalışmalarının yanı sıra gönüllü sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. 

İnsan Kaynaklarına Yatırım

Yüksel Proje, en önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinci ile gereken yetkinlikte çalışanlar istihdam eder. Çalışanlarının verimliliğini arttırıcı araçlara ve eğitim faaliyetlerine yatırım yaparak gelişmelerine imkân tanır. İş birliği ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yaratıp, kaliteyi en üst seviyede tutmayı hedefler. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci

Yüksel Proje, faaliyet gösterdiği her alanda iş sağlığı ve güvenliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu kabul etmekte olup, yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Bu doğrultuda, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmesini, zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamayı amaç edinmiş olup; güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını taahhüt eder. 

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.