İNOVASYON

Sektörün İlk Ar-Ge Merkezi

Mühendislik Sektöründe Ar-Ge


Yüksel Proje, insanların hayatını kolaylaştıracak projelere imza attığı mühendislik sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermekte; nitelikli Ar-Ge personeli ile aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır:

 • Yeni ve öncü uygulamaları hayata geçirmek
 • Nitelikli proje sayısını artırmak
 • Personelin yaratıcı fikirlerini teşvik etmek ve ürüne dönüşmesini sağlamak
 • Doğru ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak
Rakamlarla Arge

50+

100+

12

50+

72

41

7

6

200+

Ulusal & Uluslararası Yayın / Makale / Bildiri

Ar-Ge Personeli

Üniversite İşbirliği

Yüksek Lisans ve Doktoralı Personel

Ar-Ge Projesi

Tasarım Tescili

Uluslararası Ödül

Yazılım Tescili

Eğitim, Seminer, Konferans, Fuar Katılımı

Dijital Dönüşüm ve BIM

Yüksel Proje, inşaat sektöründe dijitalleşmenin merkezinde olan Yapı Bilgi Modellemesine ilişkin süreçleri, ulaşım yapılarından endüstriyel tesis projelerine pek çok alanda farklı roller üstlenerek yürütmekte ve koordine etmektedir.

 • Ar-Ge Projeleri
 • Akademik Yayınlar
 • Digitalization and Construction 4.0
 • Cografi Bilgi Sistemleri (GIS)
 • Tasarım Otomasyonu
 • Dijital İkiz
 • Gerçeklik Teknolojileri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bulut Bilişim
 • Yapım Yönetimi Süreçlerine Bilgi İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu

Dijital Dönüşüm ve BIM

Tasarım

Mühendislik çözümlerini, sanatsal ve estetik çözümlerle bir araya getirmek Tasarım Grubu’nun kapsamını oluşturmaktadır. 

Sosyo-kültürel analiz ve sentez çalışmaları, saha araştırmaları, gözlem, fikir – konsept ve eskiz çalışmaları, teknolojik çizim ve görselleştirme teknikleri kullanılarak; çevreye duyarlı, fonksiyonel, estetik ve ahenkli çözümler üretilir. Projelerde, ilgili diğer disiplinlerle koordinasyonlu bir şekilde çalışılarak oluşturulan tasarımların uygulanabilirliği göz önünde bulundurulmaktadır.

Arge Tasarim

 • Mimari Tasarımı
 • İç Mekan Tasarımı
 • Grafik Tasarımı
 • Konsept Tasarımı
 • Ürün Tasarımı
 • Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarımı
 • (VR&AR) Sanal Gerçeklik
 • Real Time Rendering
 • Animasyon
 • Post-Production

Mühendislik Analizleri

Mühendislik tasarımlarında ekonomik etmenleri değerlendirmek, optimizasyon sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynakları ile tasarım geliştirmek mühendislik analizlerinin temelini oluşturmaktadır.Mühendislik analizleri kapsamında farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak yapılan çalışmalarda yeni teknolojiler ve yazılımlar kullanılmaktadır.

 • Telsiz Kapsama Analizi
 • Yüksek-Alçak Gerilim Simülasyonu
 • CER Gücü Analizi
 • Akustik Analiz  
 • Acil Durum Tahliye Simülasyonu
 • CCTV Görselleştirme Simülasyonu
 • Aydınlatma Simülasyonu
 • Titreşim Analizi
 • Yolcu Simülasyonu
 • CFD/HAD Analizi
 • Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı
 • Tünel Havalandırma Simülasyonu
 • Yazılım Dilleri ile Mühendislik Hesaplamaları

Ar Ge Muhendislik Analizleri

Yazılım Geliştirme

Yüksel Proje, 40 yılı aşkın teknik deneyimi ile yazılım gücünü birleştirerek; süreç yönetimini kurum içinde ve dışında en verimli şekilde gerçekleştirmektedir.

Yazılım

Yuksel Proje Yazilim Gelistirme

Ar-Ge Projeleri

Eyup Kati Atik3 Arge

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği; ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarını azaltma hedefini içeren projeleri kapsamaktadır.

İstanbul (Eyüp) Evsel Atık Yakma Tesisleri

Akilli Ulasim Sistemleri Arge

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri; seyahat sürelerinin azaltılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın minimuma indirgenmesi gibi amaçlar doğrultusunda, kullanıcı, araç, altyapı ve merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren projeleri kapsamaktadır.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli

Zigana Tuneli Arge

Köprü, Tünel ve Güzergâh Mühendisliği

Köprü tasarımlarında ve mevcut durum değerlendirme çalışmalarında yeni teknolojilerin ve yöntemlerin araştırılması, tünel projelerinde yenilikçi ve yaratıcı havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi, karayolu tasarımlarında hızlı ve güvenilir çözümler için yazılımlar geliştirilmesi, demiryolu tasarımlarında ise yerli balastsız üstyapı sistemi ve yüksek hızlı demiryolu köprülerinde ray-yapı etkileşimi analizleri için yeni yöntemler geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Zigana Tüneli

Iski Masterplan Arge

Su Araştırmaları

Su araştırmaları konusunda kentsel drenajda yağmursuyu ve dere sistemlerinin bütünleşik olarak dinamik modellenmesi, taşkın yönetiminde değerlendirilmesi için metodolojinin geliştirilmesi, taşkın kanallarının rekreasyonel su kanalları olarak tasarlanmasına ait tasarım metodolojisinin geliştirilmesi konularında yapılan projeleri kapsamaktadır.

İstanbul İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı

Deprem Yonetmelikleri Arge

Deprem Araştırmaları

Tüm ulaşım ve dağıtım tesisleri için depreme dayanıklı yapılar tasarlanması amacıyla modern ve ekonomik yöntemlerin kullanıldığı, uluslararası nitelikte çalışmaları kapsamaktadır.

Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmeliği Hazırlanması

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.