Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Genel Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu:    

Yüksel Proje A.Ş.
Birlik Mah. 450 Cad. No: 23 06610 Çankaya/Ankara

Yüksel Proje A.Ş. (“Yüksel Proje”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yüksel Proje eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yüksel Proje eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yüklenici (Taşeron) Çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında, evrak teslimi esnasında ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır. Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Durum

Cinsiyet

Uyruk

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz, basılı formlar, elektronik posta, İŞKUR ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

Elektronik Posta Adresi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz, basılı formlar, elektronik posta, İŞKUR ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri

Pozisyon/Unvan Bilgileri

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı formlar, elektronik posta, İŞKUR ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri

Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı formlar, elektronik posta, İŞKUR ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Aile Bireylerinin Eğitim Durumu

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aile Bireylerine Ait Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Aile bireylerine ait bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Aile Bireylerine Ait Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Aile bireylerine ait bilgileriniz; basılı formlar, elektronik posta, İŞKUR ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Referansa Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad

Soyad

Adres

Telefon Numarası

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Referansa Ait Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Referans bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Referansa Ait Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Referansa ait bilgileriniz, basılı formlar ve elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

İmza

SGK Sicil Numarası

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası

Uyruk

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

İş Yeri Adresi

İş Yeri İsmi

İş Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

İkametgah-Posta Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

İkametgah İlmühaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

Faks Numarası

Seyahat Bilgileri: PNR No, Gidiş- Geliş saati

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgileri

İşe Başlama Tarihi

Özgeçmiş Bilgileri

Bordro Bilgileri

Önceki İşyerinden Alınan Bonservis-Hizmet-Çalışma Belgesi

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Fotoğraf

Referans Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri

Gelir Bilgileri

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Sertifikalar

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

Anne – Baba Adı

Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi

T.C. Kimlik Numarası

İmza

Vergi Kimlik Numarası

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Yeri Adresi

İş Yeri İsmi / Unvanı

İş Telefonu Numarası

Faks Numarası

E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

İkametgah-Posta Adresi

İkametgah İlmühaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

Seyahat Bilgileri: PNR No, Gidiş- Geliş saati

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmiş Bilgileri

Pozisyon / Unvan Bilgileri

Fotoğraf

Referans Bilgileri

Bordro Bilgileri

Önceki İşyerinden Alınan Bonservis-Hizmet-Çalışma Belgesi

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgilerinin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Gelir Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Gidilen Kurs Bilgileri

Sertifikalar

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları

Aile Bireylerinin T.C. Kimlik Numaraları

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Aile Bireylerine Ait Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Aile bireylerine ait bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Aile Bireylerine Ait Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Aile bireylerine ait bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık Raporu

HIV Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi

Ehliyet Fotokopisi,

Araç Plaka Bilgisi

Araç Ruhsat Fotokopisi

T.C. Kimlik Numarası

Uyruk

Vergi Kimlik Numarası

İmza

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

İş Yeri Adresi

İş Yeri İsmi

İş Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

İkametgah-Posta Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

İkametgah İlmühaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

Faks Numarası

Seyahat Bilgileri: PNR No, Gidiş- Geliş saati

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgileri

İşe Başlama Tarihi

Özgeçmiş Bilgileri

Bordro Bilgileri

Önceki İşyerinden Alınan Bonservis-Hizmet-Çalışma Belgesi

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Fotoğraf

Referans Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Sertifikalar

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·Sağlık Raporu

·HIV Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·       Ad, Soyad

·       Vergi Kimlik Numarası

·       İmza

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetim, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Yeri Telefon Numarası

Elektronik Posta Adresi

İş Yeri İsmi ve Unvanı

İş Yeri Adresi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetim, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetim, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Tarihi

Pasaport Numarası

Ehliyet Numarası

Yabancı Kimlik Numarası

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile iş yeri giriş-çıkış kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

İş Yeri İsmi/Unvanı

Cep Telefonu Numarası, Seyahat Bilgileri: PNR No, Gidiş-Geliş Saati

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile iş yeri giriş-çıkış kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ziyaret Tarihi

Ziyaret Edilen Ad, Soyad

Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile iş yeri giriş-çıkış kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cihaz MAC Adresi

Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi)

IP Adresi Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş ve Çıkış Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile iş yeri giriş-çıkış kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

CCTV Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile iş yeri giriş-çıkış kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

İmza

Vergi Kimlik Numarası

Uyruk

T.C. Kimlik Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

İş Telefonu Numarası

İş Yeri Adresi

İş Yeri İsmi / Unvanı

İkametgah-Posta Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

İkametgah İlmühaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)

Faks Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgileri

İşe Başlama Tarihi

Özgeçmiş Bilgileri

Bordro Bilgileri

Önceki İşyerinden Alınan Bonservis-Hizmet-Çalışma Belgesi

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Fotoğraf

Referans Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Hesap Bilgileri

Gelir Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diploma Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Sertifikalar

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; sözleşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler, diğer basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

Doğum Tarihi

T.C. Kimlik Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İkametgah-Posta Adresi

İş Yeri İsmi / Unvanı

İş Yeri Adresi

İş Yeri Telefonu Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal veya Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad, Soyad

İmza

T.C. Kimlik Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, resmi yazışmalar ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Cep Telefonu Numarası

İş Yeri Adresi

İş Yeri İsmi-Unvanı

İş Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

Seyahat Bilgileri: PNR No, Gidiş- Geliş saati

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, resmi yazışmalar ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Pozisyon / Unvan Bilgileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Yüksel Proje tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, resmi yazışmalar ve tarafınızca beyan edilen belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Yüksel Proje olarak, faaliyetimizin yurt dışı proje ve mühendislik hizmetlerini kapsaması nedeniyle verinizin işlendiği süreç yurt dışı bağlantılı ise iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, bu kişilerle ve süreçlerle sınırlı veriler KVKK’daki kurallara uygun olarak yurt dışındaki şubeler, tedarikçiler, iş ortakları ve ilgili ülkedeki mevzuat zorunlulukları durumunda yabancı yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu  kullanarak,

Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Birlik Mah. 450 Cad. No: 23 06610 Çankaya/Ankara adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Yüksel Proje A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle yukselproje@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
Başvuru Sahibince mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle ypkvkk@yukselproje.com.tr adresine e-posta göndererek, Yüksel Proje’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.