1 Yuksel Proje Virtual Project Model
2 Yuksel Proje Virtual Project Model
3 Yuksel Proje Virtual Project Model
4 Yuksel Proje Virtual Project Model
5 Yuksel Proje Virtual Project Model

Projenin başlangıcından son teslimine kadar olan süreçte, tasarıma ait bütün modeller (yol, altyapı, mimari, yapısal, geoteknik mevcut yapılar vb.) tek bir platform üzerinden birleştirilerek, projenin bir bütün olarak incelenmesi sağlanmaktadır. Sanal proje modelleri hem tasarım ekipleri hem de diğer paydaşlar tarafından projenin daha iyi algılanması ve değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.