1 Yuksel Proje Existing Condition Modeling
2 Yuksel Proje Existing Condition Modeling
3 Yuksel Proje Existing Condition Modeling
4 Yuksel Proje Existing Condition Modeling
5 Yuksel Proje Existing Condition Modeling

Proje isterlerine bağlı olarak lazer tarama, fotogrametri, geleneksel rölöve alma teknikleri vb. en uygun veri toplama yöntemi kullanılarak mevcut yapılar, arazi, yollar ve altyapılar 3 boyutlu modellenmektedir.  Bu şekilde tasarımın mevcut yapılar ile etkileşimi 3 boyutlu olarak incelenebilmektedir. Koordinasyon haricinde görselleştirme vb. çalışmalarda da bu modeller kullanılabilmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "ENTER" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.