Yazarlar: Atilla Horoz, Engin Erdinç, Orhan Erol
Yayın Yeri : Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi
Yayın Yılı : 2000
Açıklama : İzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen İzmir Gümrük Pompa İstasyonu kazısında, iksa sistemi kazı sınırları içerisinde yer alan fore kazıklar tarafından taşınan betonarme kirişler ile destekli diyafram duvardan oluşturulmuştur. İnşaat süresince duvar deplemanları sürekli ölçülmüş ve duvar davranışı sürekli olarak izlenmiştir. İnklinometre okumaları sonucunda kaydedilen diyafram duvar deplasmanları, iki boyutlu sonlu elemanlar programı kullanılarak elde edilen duvar deplasmanları ile ters analiz yöntemi kullanılarak çakıştırılmıştır. Analiz sonucunda duvar arkasında elde edilen toplam yanal basınç dağılımı Japon kodlarında önerilen basınç dağılımları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca kazı köşelerine yakın olan inklinometre okumaları kullanılarak köşe etkilerinin duvar deplasmanlarına yansıması incelenmiştir.