Yazarlar: Ahmet Cevdet Yalçıner, Ayşen Ergin, Cüneyt Baykal, Işıkhan Güler, Mustafa Esen
Yayın Yeri : 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu – İzmir
Yayın Yılı : 2007
Açıklama : Bu çalışmada kıyı mühendisliğinin, çözümü en karmaşık ve bir o kadar da zor olan konularından biri, kıyı aşınımı konusu bir örnek çalışmada ele alınmıştır. Antalya ilinin Side ilçesinde bulunan bir otelin kumsalında görülen kıyı aşınımı sorunu örnek çalışma olarak incelenmiş ve ilgili soruna çözüm üretmek ve en uygun çözüm alternatifini bulmak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde geliştirilen CSI (Kıyı-Yapı Etkileşimi) sayısal modeli kullanılarak düşünülen çözüm seçenekleri incelenmiş ve bu seçenekler sonucunda ortaya çıkan kıyı ve kıyı çizgisi değişimleri benzetimleri yapılmıştır. Bu bildiride kullanılan sayısal modelin ana prensipleri anlatılmış, sayısal modelin girdileri ele alınmış ve her çözüm alternatifi için model benzetim sonuçları incelenip aralarından uygulanması önerilen ve en uygun görünen seçenek anlatılmıştır.