2011 yılında AFAD Başkanlığının koordinasyonundaki UDSEP-2023 (Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı) kapsamında hazırlanan ve Yüksel Proje’nin yüklenicisi olduğu “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri, 6 Ekim tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 yıl sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelikler, karayolu ve demiryolu köprüleri ve tünelleri, kıyı ve liman yapıları ve hava meydanı yapılarını kapsıyor.