2011 yılında AFAD Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan UDSEP-2023 (Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı) kapsamında Yüksel Proje’nin yüklenicisi olduğu “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması” Çalıştayı, 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakan Yardımcıları Enver İskurt, Selim Dursun, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Yüksel Proje yönetici ve çalışanları, katılımcı kurumların temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve proje firmaları katıldı.

3 gün süren çalıştayda deprem konusunda uzman akademisyenler; karayolu ve demiryolu köprüleri ve tünelleri, kıyı ve liman yapıları, boru hattı sistemleri ve sıvı depolama tankları, hava meydanı yapıları, elektrik iletim sistemleri ve iletişim tesislerine ait deprem yönetmelikleri hazırlanmasına ilişkin yapılan çalışmaları ve taslak yönetmelik metni hakkındaki görüşlerini paylaştı ve katılımcılardan gelen sorulara cevap verdiler.