Yazarlar: Ayşen Ergin, Cüneyt Baykal, Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu, Hasan Gökhan Güler, Işıkhan Güler
Yayın Yeri : 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul
Yayın Yılı : 2014
Açıklama :
Tasarım derinliği; dalga yüksekliği, dalga periyodu, dalga yaklaşma açısı, dalga kırılma özellikleri gibi kavramları etkilediği için kıyı yapılarının tasarımında en önemli parametrelerden biridir.
Tasarım derinliği, kıyı yapısının inşaa edilmesi düşünülen bölgenin tasarım aşamasındaki derinliği ve bu derinlikte kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca olabilecek değişiklikler düşünülerek belirlenir. Tasarım derinliğinde kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek değişiklikler küresel ısınmaya bağlı gerçekleşen deniz seviyesi yükselmesi, deniz seviyesindeki mevsimsel değişiklikler, gel-gitler, dalga ve rüzgar kabarmaları olarak sıralanabilir. Bu değişikliklere ek olarak barometrik değişimler ile Dünya’nın hareketinden kaynaklanan (Coriolis etkisi) su seviyesi değişimleri de alınabilir.
Bu çalışmada tasarım derinliğinin kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca maruz kalacağı değişiklikler irdelenmiş ve bu değişikliklerin Türkiye kıyılarında yaygın bir biçimde kullanılan dalgakıran türü olan taş dolgu dalgakıranların koruma tabakalarının tasarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda en kritik tasarım parametrelerini belirlemek için deterministik (belirlenirlecilik) bir yöntem önerilmiş ve bu metodun içerdiği belirsizlikler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taş dolgu dalgakıran tasarımı, koruma tabakası, tasarım derinliği