Skip to Content

Blog Archives

CENAL, KÜL DEPOLAMA SAHASI

CENAL, KÜL DEPOLAMA SAHASI

Proje kapsamında, rüzgâr ve dalga iklimi çalışmaları (rüzgâr verilerinin elde edilmesi, dalga tahmini çalışması, uzun dönem dalga istatistiği, en büyükdeğer dalga istatistiği, dalga transformasyonu çalışmaları) ve genel yerleşim planının hazırlanması, 844 m uzunluğundaki kıyı tahkimatı için stabilite hesapları ve kesitlerin belirlenmesi, 2 adet 180.000 DWT kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet vermesi planlanan 522 metre uzunluğunda kazıklı iskele projeleri, iskele üzerinde aydınlatma, su temini, yüzey suyu drenaj, kablo ve tesisat kanalı yerleşim plan ve kesitleri ile ilgili çalışmalar, navigasyon simülasyonu çalışmaları, keşif ve metrajların hazırlanması, daha önce hazırlanan fizibilite raporunun revize edilmesi ve teknik şartnamelerin yazılması çalışmaları tamamlanmıştır.

AKKUYU NGS DENİZ HİDROTEKNİK YAPILARI

AKKUYU NGS DENİZ HİDROTEKNİK YAPILARI

Türkiye’nin ilk Nükleer Güç Santralı olacak ve 2020 yılında tamamlandığında Türkiye enerji üretiminin yaklaşık %10’unu karşılayacak tesiste, her biri 1200 MW olan 4 adet ünitenin yaklaşık 330 m³/s soğutma suyu denizden alınacak ve kullanıldıktan sonra tekrar denize deşarj edilecektir.

Sözleşme kapsamında projelendirme hizmeti verilen tesisler,

  • Dalgakıran ve Kıyı Koruma Yapısı
  • Su Alma Yapısı ve Balık Bariyeri
  • Deniz Suyu İşleme Tesisi
  • Soğutma Suyu Dağıtım Odası
  • Derin Deniz Deşarj Sistemi
  • Doğu Kargo Terminali’dir.

Çalışmalar kapsamında; detaylı dalga, litodinamik, hidrodinamik, hidrotermal ve tsunami modelleme çalışmalarının yapılması ve tesislerin 2 ve 3 boyutlu fiziki modellerinin hazırlanarak performanslarının laboratuvar ortamında test edilmesi yer almaktadır.

ZEYTİNBURNU LİMANI YOLCU TERMİNALİ

ZEYTİNBURNU LİMANI YOLCU TERMİNALİ

Zeytinburnu İstanbul’un Avrupa yakasında, uluslararası havaalanına ve turistik tarihi mekânlara yakın merkezi bir konumdadır. Bölgenin deniz seyahati yapanlar için bir cazibe merkezi olmasına rağmen, İstanbul’un bu kesiminde yeterli rıhtım kapasitesine sahip bir yolcu terminali yoktur.

Görülen ihtiyaç üzerine etüt, fizibilite ve planlama çalışmaları yürütülmüş; Zeytinburnu kıyısında limanı alanı olarak yaklaşık 350.000 m²’lik kıyı belirlenmiştir. Ek tesisleri konuşlandırmak üzere 400.000 m² denizden dolgu olarak kazanılmıştır. Liman aynı anda 6 yolcu gemisinin yanaşabileceği şekilde planlanmıştır. Uzunlukları 250, 300 ve 400 metre olan 3 yolcu gemisi iskelesi tasarlanmıştır. Yolcu terminaline ek olarak, liman toplam tekne kapasitesi 1200’ü aşan 2 marina havzasından oluşmaktadır. Marinalar ile kruvaziyer limanını bağlayan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki kıyı şeridi ziyaretçiler için sahil olarak planlanmıştır.

ULAŞTIRMA KIYI YAPILARI MASTER PLANI

ULAŞTIRMA KIYI YAPILARI MASTER PLANI

Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı Çalışması, deniz ulaştırmasının düğüm noktalarının yani limanların mevcut durumlarının, sorunlarının ve paydaşlarının beklentilerinin değerlendirilmesi, bu alanda zamanla artan genel ve bölgesel, iç ve dış taleplerin tahmin edilmesi, bu taleplerin yerinde ve zamanında karşılanması ve deniz ticaretinin ülke ekonomisine en çok fayda sağlayacak biçimde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Çalışma aynı zamanda ulaştırma kıyı yapıları altyapısını, tip, işlev, kapasite ve konum olarak saptamayı, bu sektörde istihdamı artırmayı ve ülke ekonomisine artı değer katmayı sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi ve plan oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanarak Eylül 2010 tarihinde basılmış ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://www.aygm.gov.tr) yayınlanarak paydaşların kullanımına açılmıştır.

TÜRKMENBAŞI VIP YAT LİMANI

TÜRKMENBAŞI VIP YAT LİMANI

Türkmenbaşı VIP Yat Limanı; Türkmenbaşı’nın güneyinde Awaza Yarımadası’nda yer almaktadır. Proje kapsamında modern bir VIP Yat Limanı tasarlanmıştır.

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ DENİZ YAPILARI

TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ DENİZ YAPILARI

Tüpraş Rafinerisi’nin deniz yapılarının bir bölümü 1999 depreminde hasar görmüştür. Tüpraş yeni yatırım planları çerçevesinde, hasar gören deniz yapılarının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni deniz yapılarının yapımını öngörmüştür.

Proje kapsamında, 280 m mevcut iskelenin ve 640 m uzunluğundaki rıhtımın sökülerek yerlerine 5.000 DWT – 100.000 DWT’luk gemilerin yanaşabileceği 780 m uzunluğundaki yeni iskelenin ve 640 m uzunluğundaki yeni rıhtımın yapımı, dolum kollarının temini, yangın koruma ve mücadele tesisleri, borulama, enstrümantasyon ve elektrik tesisatı yer almaktadır.

TURİZM KIYI YAPILARI MASTER PLANI

TURİZM KIYI YAPILARI MASTER PLANI

Turizm Kıyı Yapıları Master Planı Çalışması, turizmin önemli bir alt sektörü olan deniz turizmi ve yat turizminde mevcut durumu, sorunları ve paydaşların beklentilerini değerlendirmek, bu alanda zamanla artan genel ve bölgesel talepleri tahmin etmek, bu talepleri yerinde ve zamanında karşılamak amacındadır. Ayrıca deniz turizmini ülkemiz kıyılarında yaygınlaştırmak üzere ihtiyaç duyulacak kıyı yapıları altyapısını, tip, işlev, kapasite ve konum olarak saptamak, bu sektörde istihdamı artırmak ve ülke ekonomisine artı değer katmak üzere stratejiler geliştirilmesini ve plan oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2010 tarihinde basılmış ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://www.aygm.gov.tr) yayınlanarak paydaşların kullanımına açılmıştır.

PETKİM KONTEYNER LİMANI

PETKİM KONTEYNER LİMANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından, İzmir-Aliağa’da bulunan Petrokimya Kompleksi içinde halihazırda faaliyette bulunan liman sahası içinde bir konteyner terminali planlanmıştır. Petkim tarafından hazırlatılan master plan çerçevesinde planlanan liman, Türkiye’de 11.000 TEU’luk gemilerin yanaşabileceği ilk liman özelliğine sahip olacaktır.

Proje kapsamında 700 m uzunluğunda yanaşma ve yükleme-boşaltma rıhtımı, konteyner stok sahası yapılması, mevcut dalgakıranın belirli bir kısmının sökülerek batıya doğru uzatılması, işletme ve bakım binaları, altyapı ve peyzaj işleri, demiryolu bağlantısı yapılması işleri yer almaktadır.

İZMİR KÖRFEZİ VE LİMANI REHABİLİTASYONU

İZMİR KÖRFEZİ VE LİMANI REHABİLİTASYONU

Proje kapsamında; İzmir Körfezi’nin kuzey aksında açılacak bir kanal ile akıntı hızının arttırılması ve körfez içinde sağlanacak sirkülasyon ile su kalitesinin iyileştirilmesi ve İzmir Limanı’nın kapasitesini arttırmak amacıyla mevcut navigasyon kanalının derinleştirilmesi yer almaktadır.

İSKENDERUN LİMANI

İSKENDERUN LİMANI

İskenderun Limanı, yanaşma iskeleleri ile kuru yük gemileri için Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ne hizmet vermenin yanı sıra, Suriye, İran ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerine transit geçişlerde hizmet etmektedir. Liman, ulusal demiryolu ve otoyollarla ticaret merkezlerine bağlıdır.

İşveren tarafından hazırlatılan fizibilite raporu doğrultusunda, iç ve dış limanlar oluşturularak limanın yenilenmesi ve kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, mevcut durum analizi ve yatırım önerileri ortaya koyulmuş ve alınan kararlar doğrultusunda yeni dalgakıran için projeler hazırlanmış, iç ve dış liman tarama uygulama detayları belirlenmiş, mevcut iskelelerin yenileme ve güçlendirilmeleri ile ilgili ilave yeni iskelelerin projeleri hazırlanmıştır. Tasarım, liman için hedeflenen 2.000.000 TEU / yıl kriterine uygun geliştirilmiştir.

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ VE BALIKÇILIK LİMANI

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ VE BALIKÇILIK LİMANI

Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Balıkçılık Limanı, İstanbul İli, Gürpınar Mahallesi’nde Marmara Denizi sınırında, 145.000 m²’lik kesimi denizde dolgu yapılarak elde edilen toplam 200.000 m²’lik alan üzerine kurulacaktır. Tesis, Türkiye’de mimari özellikleri ve işletme çeşitliliği açısından bir ilktir.

Proje; su ürünü satış üniteleri, sosyal ve genel faaliyet alanları, tekne ve araçlardan balık ön kabul ve yükleme alanları, balık kabul ve hal salonu, depo alanları, soğuk hava depoları, donmuş ürün depoları, elektronik mezat salonu, idari ofisler, seminer – eğitim salonu, müzayede alanı, gösteri merkezi, banka şubesi, kafe ve restoranlar, arşiv, balık işleme ofisleri, sosyal platform güvenlik girişleri, balık pişirme alanı ve eş zamanlı 120 adet balıkçı teknesi barındırma kapasitesine sahip limanı kapsamaktadır.

BTC HAM PETROL BORU HATTI

BTC HAM PETROL BORU HATTI

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın Sivas İli’nin doğusundan Ceyhan’a kadar olan yaklaşık 500 km’lik kısmının güzergahının kesinleştirilmesi; tüm güzergah, dere, nehir, yol geçişlerinin belirlenmesi ve detay projeleri ile 300.000 DWT’luk ham petrol yükleme iskelesi ve borulama projelerinin hazırlanması işidir.