Skip to Content

Blog Archives

SELİMPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

SELİMPAŞA ATKSU ARITMA TESİSİ

Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İstanbul Selimpaşa Havzası’nda bulunan tüm yerleşim alanlarından toplanan atık suların arıtılmasına hizmet edecektir.

400.000 m³/gün kapasiteli tesis, atık suları karbon, azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama verecektir.

ULUABAT GÖLÜ-MARMARA ARASI DERE ISLAHI

ULUBAT GÖLÜ-MARMARA ARASI DERE ISLAHI

Proje ile Uluabat Gölü’nden Marmara Denizi’ne dökülen su yolunun yeniden düzenlenerek, bölgedeki turizmin canlandırılması ve gölün doğal bir marina olarak kullanıma açılması amaçlanmıştır.

SAMSUN ATIKSU ARITMA TESİSİ

SAMSUN ATIKSU ARITMA TESİSİ

Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, SASKİ hizmet alanı nüfusunun %93,1’ine hizmet edecek olup Karadeniz Bölgesi’nin en büyük atıksu arıtma tesisi olma özelliğine sahip olacaktır. 4 ana terfi istasyonunda toplanan atıksular bu arıtma tesisine taşınarak arıtılacaktır.

Arıtma prosesi olarak “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi” benimsenmiştir. Tamamen otomatik olarak işletilecek atıksu arıtma tesisi çıkışı derin deniz deşarjı ile sonuçlanmaktadır. Arıtılan atıksular E.coli basilinin ölmesi için 2.5 km mesafede – 23.5 m derinliğe deşarj edilecektir. Kapasitesi 105,000 m3/gün dür. Proje uluslararası kreditör kuruluşlarca da desteklenmişve FIDIC Tasarla-Yap-İşlet modeli ile hayata geçirilmiştir.

KESİKKÖPRÜ-İVEDİK ARIT. TES. İSALE HATTI

KESİKKÖPRÜ-İVEDİK ARIT. TES. İSALE HATTI

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip başkent Ankara’nın son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle karşılaşılan su sıkıntısını gidermek üzere ASKİ mevcut diğer kaynaklara ilaveten Kesikköprü Barajı’ndan Ankara’ya kadar döşenecek yeni bir isale hattının inşa edilmesini kararlaştırmıştır. Hat, her biri 130 km uzunluğunda ve paralel döşenmiş üç adet 1600 mm çapında borudan (toplam 390 km) oluşmaktadır. İsale hattı boyunca, toplam kapasitesi 205.000 m3 olan 10 adet depo ve beş pompa istasyonu bulunmaktadır.

ANKARA SU TEMİN PROJESİ

ANKARA SU TEMİN PROJESİ

Ankara’nın uzun vadeli içme ve kullanım suyu ihtiyacının karşılanması için Gerede Çayı suyunun, bir regülatör ile cazibeli akışın sağlanacağı yaklaşık 31.50 km uzunluğunda ve 4.5 m iç çapında bir su tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölü’ne taşınması projesidir.

BTC HAM PETROL BORU HATTI

BTC HAM PETROL BORU HATTI

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın Sivas İli’nin doğusundan Ceyhan’a kadar olan yaklaşık 500 km’lik kısmının güzergahının kesinleştirilmesi; tüm güzergah, dere, nehir, yol geçişlerinin belirlenmesi ve detay projeleri ile 300.000 DWT’luk ham petrol yükleme iskelesi ve borulama projelerinin hazırlanması işidir.

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP)

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP)

Proje, Türkiye’nin kuzeydoğu (Türkgözü/Posof) sınırından başlamakta ve Yunanistan sınırında son bulmaktadır. Toplam uzunluğu yaklaşık 1850 km’dir. Boru hattının nominal kapasitesi yılda 31 milyar metreküp olup; tasarım basıncı 96 Bar ve boru çapı 56 ve 42 inç’tir. Ayrıca TANAP ana güzergah hattı üzerinde 7 adet kompresör, 4 adet ölçüm, 11 adet pig, 49 adet blok vana ve 2 adet gaz çıkış istasyonu inşa edilecektir. Firmamız projenin “Ön”, “Kesin” ve “Detay” mühendislik çalışmalarında “Güzergah Tayini” ile “Jeolojik-Jeoteknik etüt” çalışmalarını TANAP adına gerçekleştirmiştir.

SABRATAH ŞEHRİ ALTYAPI PROJESİ, LİBYA

SABRATAH ŞEHRİ ALTYAPI PROJESİ, LİBYA

844 hektarlık bir alanı kapsayan (120.000 kişi) proje kapsamında 130 km yol ağı, 67 km yağmur suyu drenaj, 65 km atıksu drenaj ve 73 km içme suyu şebekesi uygulama projeleri hazırlanmıştır.

MESELATAH ŞEHRİ ALTYAPI İNŞAATI

MESELATAH ŞEHRİ ALTYAPI İNŞAATI

Libya Meselatah şehri altyapı işleri kapsamında, 57 km şehir içi yeni yol yapımı ve 30 km mevcut yolların iyileştirilmesi, 90 km içme suyu şebekesi, 2 adet pompa istasyonu, 3 adet su deposu, 70 km uzunluğunda atıksu şebekesi ve bir adet atıksu arıtma tesisi, 57 km uzunluğunda yağmur suyu drenaj şebekesi, yağmur suyu toplama deposu, elektrifikasyon, aydınlatma ve haberleşme şebekeleri yapımı yer almaktadır.

MEKKE HARAM ATIKSU SİSTEMİ, SUUDİ ARABİSTAN

MEKKE HARAM ATIKSU SİSTEMİ, SUUDİ ARABİSTAN

Mekke için geliştirilen yeni kanalizasyon tünel sisteminin bir parçasıdır. Tünel sistemi bu bölümde 2,80 m iç çapına sahip TBM ile açılacak olup yaklaşık uzunluğu 4,7 km’dir. Sistem uzunlukları 3.394 m ve 1.323 m olan 2 hatta bölünmüştür (Hat 1 ve Hat 2). Proje kapsamında TBM ile açılan tünel sistemi ve üzerine inşa edilecek 6 menhol, 3 TBM çıkış şaftı ve 1 başlangıç şaftı yapıları için yapısal tasarım hizmetleri verilmiştir.

KUŞADASI BÖLGESEL KATI ATIK YÖNETİM PROJESİ

KUŞADASI BÖLGESEL KATI ATIK YÖNETİM PROJESİ

Projenin ilk kısmı, faydalanıcı Kuş-Atak Belediyeler Birliği’nin kullanımı için geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezine ek olarak arıtma tesisi, tıbbi atık sterilizasyonu ve yedek kompostlama tesisi, kantar, yönetim ve teknik binalar çöp gazı güçlendirme istasyonu, 4.000 m3 kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisi (60 m3/gün kapasiteli ters ozmos sızıntı suyu arıtma tesisi) ile sızıntı suyu dengeleme havuzunu içeren ilgili tesisler ve yeni bir katı atık sahasının (20 yıllık 1.560.000 m3 atık hacmi ile üç adet atık boşaltma ünitesi) inşasını içermektedir. Projenin ikinci kısmı ise, ilçe belediyeleri birlik sınırlarında bulunan beş adet eski ve kullanımda olan atık depo sahasının rehabilitasyonunu içermektedir.

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma tesisi 1.600.000’lik popülasyona hizmet edecek kapasiteye göre planlanmış; birinci kademesi, 200.000 m3/gün debi ve 1.000.000 eşdeğer nüfusa göre tasarlanmıştır. Öngörülen tesis prosesleri açısından, ön arıtma + ileri biyolojik arıtma + ultraviole dezenfeksiyonu + anaerobik çamur sindirimi + ortak üretim tesisi ve çamur susuzlaştırma prensipleri ile çalışmaktadır.

KARABULİ ALTYAPI İNŞAATI

KARABULİ ALTYAPI İNŞAATI

Libya Al Karabuli şehri altyapı işleri kapsamında, 41,5 km şehir içi yol ve içme suyu dağıtım şebekesi, 54,5 km atıksu şebekesi, 3 adet atıksu pompa istasyonu, 12,6 km uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı, 2 adet yağmur suyu deposu ve elektrifikasyon, aydınlatma ve haberleşme şebekeleri yapımı yer almaktadır.

İZMİR BÜYÜK KANAL PROJESİ

İZMİR BÜYÜK KANAL PROJESİ

İzmir Büyük Kanal Projesi; evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekeleri ve kollektörleri ile toplanıp, ana kuşaklama kanalı ve dört adet ana pompa istasyonu aracılığıyla atıksu arıtma tesisine aktarılması, ayrıca pis suları körfeze taşıyan ve açık birer kanal hattı gibi çalışan Melez, Manda, Bornova ve Arap derelerinin islah edilmesi ve Ana Kuşaklama Kanalı ile bağlantılarının yapılarak pis suların atıksu arıtma tesisine aktarılması ve arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra bertaraf edilmesini içeren bir entegre projedir.

Proje kapsamında, Basmane- Hilal arasında 2×2.200 mm çaplı kollektör, çapları 400 mm-1.400 mm arasında değişen Karşıyaka, Alaybey ve Soğukkuyu kollektörleri, 400 mm ile 1.600 mm arasında değişen Bornova, Bayraklı, Ergene kollektörleri, Gümrük Pompa İstasyonu inşaatları müşavirlik ve yapım kontrollüğü hizmetleri verilmiştir.

İSTANBUL EVSEL ATIK YAKMA TESİSİ

İSTANBUL EVSEL ATIK YAKMA TESİSİ

İstanbul için Kemerburgaz mevkiinde bulunan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye’sine tahsis edilen alan üzerinde yapılması planlanan 3,000 ton/gün kapasiteli evsel atık yakma tesisi projesidir.

Proje kapsamında; 3,000 ton/gün kapasiteli katı atık yakma tesisine ait evsel atık kabul, atık depolama, atık besleme, atık yakma, yanma sonucu oluşan enerjiyi geri kazanma ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çevirme, baca gazı arıtma, kül ve cüruf toplama ve uzaklaştırma tasarımı, bunlara ait uygun teknolojilerin araştırılması ve seçimi ile projelerin hazırlanması, ÇED raporu hazırlanması ve Bakanlıktan onay alınması, yapım ihalesi için gerekli teknik şartname, sözleşme vb. tüm ihale dokümanların hazırlanması hizmetleri yerine getirilmiştir.

GEMLİK KÖRFEZİ HAVZASU TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ

GEMLİK KÖRFEZİ HAVZASU TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ

Gemlik Körfez Havzasında bulunan dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ve arazilere verebileceği zararların önlenebilmesi amacıyla, havzadaki tüm dere ana kol ve yan derelere ait mühendislik taşkın hidrolojisi çalışmasının yapılması, avan projesi ve idarenin talebi doğrultusunda uygulama projelerinin hazırlanması işidir.

Proje sahasında yer alan 25 adet dereye (toplam 65 km) ait taşkın hidroloji raporu ile mevcut durum tespitinin yapılarak, söz konusu dereler için alternatifli avan projeleri hazırlanmaktadır. Avan proje sonucu belirlenen kesimlerin seçilen alternatife uygun uygulama projeleri yapılmakta ve bu projelere ait keşif ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmaktadır.

ERZURUM SU ŞEBEKESİ VE ATIKSU PROJESİ

ERZURUM SU ŞEBEKESİ VE ATIKSU PROJESİ

Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için sağladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan finansman çerçevesinde, Erzurum mevcut temiz su şebekesinin iyileştirilmesi, dere rehabilitasyonları, atıksu kollektörleri ve 62.500 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşası gerçekleştirilmiştir.

DOĞU AKDENİZ HAVZASI MASTER PLAN RAPORU

DOĞU AKDENİZ HAVZASI MASTER PLAN RAPORU

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından havza su potansiyeli ve kalitesi, arazi kullanım durumları, toprak kaynakları, su kullanımları ve ihtiyaçlar doğrultusunda su bütçesinin belirlenmesi, belirlenen potansiyelin değerlendirilme öncelikleri ile muhtemel su ihtiyaçlarının tespitinin yapılması, ihtiyaç karşılanma yöntemleri ile teknik, ekonomik ve çevresel uygulamanın genel anlamda incelenmesi planlanmıştır.

BURSA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

BURSA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Proje 3 ayrı arıtma tesisinden oluşmaktadır;
Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı olarak projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 240,000 m3/gündür.

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi, kentin batı havzasındaki yaklaşık olarak 650.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyunun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 87,500m3/gündür.

Hamitler Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, katı atık depolama sahasından sızan yüksek kirlilik yüküne sahip sızıntı sularının arıtılması ile toprağın, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tesis kurulmuştur.

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; 1. aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilmiş olup; tesisin kapasitesi 765.000 m3/ gün’dür.

Arıtma prosesi olarak “Yüzeysel havalandırmalı klasik aktif çamur sistemi” benimsenmiştir. Anaerobik çamur stabilizasyonu ve mekanik çamur susuzlaştırma (dekantör) uygulanmış; anaerobik çürütücülerde üretilecek biyogazdan elde edilecek elektrik enerjisi ile işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf edilmesi sağlanmıştır.

ANKARA GENELİ AYRIK KANALİZASYON SİSTEMİ

ANKARA GENELİ AYRIK KANALİZASYON SİSTEMİ

Ankara 46 km dere ıslahı projesi, 24 km atıksu aktarım kollektörü projesi, 179 km atıksu ve yağmursuyu şebeke projesi, 2 adet ÇED raporu, 46 km kamulaştırma planı ve 15 adet özel taşkın bacası uygulama projesi ile ihale dokümanları hazırlanmıştır.

AL FATEH ÜNİVERSİTESİ ALTYAPISI, LİBYA

AL FATEH ÜNİVERSİTESİ ALTYAPISI, LİBYA

350 hektarlık bir alanı kapsayan proje alanı kapsamında 19 km yol ağı, 4 gölet, 10 km yağmur suyu drenaj, 10 km atıksu boru drenaj, 15 km su şebekesi ve 13 km sulama şebekesi yer almaktadır.

BURSA ATIK SU TESİSİ

BURSA ATIK SU TESİSİ

Proje 3 ayrı arıtma tesisinden oluşmaktadır;
Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı olarak projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 240,000 m3/gündür.

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi, kentin batı havzasındaki yaklaşık olarak 650.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyunun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 87,500 m3/gündür.

Hamitler Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, katı atık depolama sahasından sızan yüksek kirlilik yüküne sahip sızıntı sularının arıtılması ile toprağın, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tesis kurulmuştur.