ULAŞTIRMA KIYI YAPILARI MASTER PLANI

Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı Çalışması, deniz ulaştırmasının düğüm noktalarının yani limanların mevcut durumlarının, sorunlarının ve paydaşlarının beklentilerinin değerlendirilmesi, bu alanda zamanla artan genel ve bölgesel, iç ve dış taleplerin tahmin edilmesi, bu taleplerin yerinde ve zamanında karşılanması ve deniz ticaretinin ülke ekonomisine en çok fayda sağlayacak biçimde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Çalışma aynı zamanda ulaştırma kıyı yapıları altyapısını, tip, işlev, kapasite ve konum olarak saptamayı, bu sektörde istihdamı artırmayı ve ülke ekonomisine artı değer katmayı sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi ve plan oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanarak Eylül 2010 tarihinde basılmış ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://www.aygm.gov.tr) yayınlanarak paydaşların kullanımına açılmıştır.