TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ B BÖLGESİ DENİZ YAPILARI

Tüpraş Rafinerisi’nin deniz yapılarının bir bölümü 1999 depreminde hasar görmüştür. Tüpraş yeni yatırım planları çerçevesinde, hasar gören deniz yapılarının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni deniz yapılarının yapımını öngörmüştür.

Proje kapsamında, 280 m mevcut iskelenin ve 640 m uzunluğundaki rıhtımın sökülerek yerlerine 5.000 DWT – 100.000 DWT’luk gemilerin yanaşabileceği 780 m uzunluğundaki yeni iskelenin ve 640 m uzunluğundaki yeni rıhtımın yapımı, dolum kollarının temini, yangın koruma ve mücadele tesisleri, borulama, enstrümantasyon ve elektrik tesisatı yer almaktadır.