TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP)

Proje, Türkiye’nin kuzeydoğu (Türkgözü/Posof) sınırından başlamakta ve Yunanistan sınırında son bulmaktadır. Toplam uzunluğu yaklaşık 1850 km’dir. Boru hattının nominal kapasitesi yılda 31 milyar metreküp olup; tasarım basıncı 96 Bar ve boru çapı 56 ve 42 inç’tir. Ayrıca TANAP ana güzergah hattı üzerinde 7 adet kompresör, 4 adet ölçüm, 11 adet pig, 49 adet blok vana ve 2 adet gaz çıkış istasyonu inşa edilecektir. Firmamız projenin “Ön”, “Kesin” ve “Detay” mühendislik çalışmalarında “Güzergah Tayini” ile “Jeolojik-Jeoteknik etüt” çalışmalarını TANAP adına gerçekleştirmiştir.