SAMSUN KENT İÇİ ULAŞIM MASTER PLANI

Master Plan çalışmaları, hedeflenen yılı dikkate alacak şekilde Samsun İli’nin kent içi ulaşımının kısa, orta ve uzun dönem ihtiyaçlarının tespiti, şehrin doku ve gelişimine uygun düzenlenmesi, toplu taşım sistemlerine öncelik verilerek buna uygun çözümler geliştirilmesini içermektedir.