PETKİM KONTEYNER LİMANI

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından, İzmir-Aliağa’da bulunan Petrokimya Kompleksi içinde halihazırda faaliyette bulunan liman sahası içinde bir konteyner terminali planlanmıştır. Petkim tarafından hazırlatılan master plan çerçevesinde planlanan liman, Türkiye’de 11.000 TEU’luk gemilerin yanaşabileceği ilk liman özelliğine sahip olacaktır.

Proje kapsamında 700 m uzunluğunda yanaşma ve yükleme-boşaltma rıhtımı, konteyner stok sahası yapılması, mevcut dalgakıranın belirli bir kısmının sökülerek batıya doğru uzatılması, işletme ve bakım binaları, altyapı ve peyzaj işleri, demiryolu bağlantısı yapılması işleri yer almaktadır.