PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ (OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, mevcut hastanenin yıkılıp yerine 1000 yataklı yeni hastane yapılması işini kapsamaktadır.

Yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Leed Gold (Yeşil Bina) Sertifikası’na aday ilk kamu hastanesi olarak tasarlanmıştır. Olası bir depremin ardından kesintisiz hizmet verebilecek şekilde sismik izolasyon tekniği ve akıllı bina teknolojisine uygun projelendirilmiştir. Enerji tasarruf sistemleri ile donatılacak hastane, tri-jenerasyon merkezi ile kendi elektriğinin önemli bir kısmını doğalgazdan üretebilecektir. Açığa çıkan ısı enerjisi ile de hastanenin ısıtılması ve soğutulması planlanmıştır. Yeni yapılacak hastanenin toplam kapalı alanı 250 bin m²’dir.