KUŞADASI BÖLGESEL KATI ATIK YÖNETİM PROJESİ

Projenin ilk kısmı, faydalanıcı Kuş-Atak Belediyeler Birliği’nin kullanımı için geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezine ek olarak arıtma tesisi, tıbbi atık sterilizasyonu ve yedek kompostlama tesisi, kantar, yönetim ve teknik binalar çöp gazı güçlendirme istasyonu, 4.000 m3 kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisi (60 m3/gün kapasiteli ters ozmos sızıntı suyu arıtma tesisi) ile sızıntı suyu dengeleme havuzunu içeren ilgili tesisler ve yeni bir katı atık sahasının (20 yıllık 1.560.000 m3 atık hacmi ile üç adet atık boşaltma ünitesi) inşasını içermektedir. Projenin ikinci kısmı ise, ilçe belediyeleri birlik sınırlarında bulunan beş adet eski ve kullanımda olan atık depo sahasının rehabilitasyonunu içermektedir.