İSTANBUL İÇMESUYU VE KANALİZASYON MASTER PLANI

Veri toplama ve kontrolü, nüfus, su ihtiyacı, atıksu debi ve yüklerinin belirlenmesi, su kaynaklarının, su arıtma tesislerinin, su dağıtım sistemlerinin planlanması, su kalitesinin, su kayıplarının incelenmesi, atıksu toplama sisteminin, atıksu arıtma tesislerinin planlanması çamur yönetimi, koku kontrolü, suların geri kazanımının tasarlanması, yağmursuyu toplama ve dere sistemlerinin, taşkın yönetiminin planlanması, temel çevresel etkiler, iklim değişikliği ve kuraklık, coğrafi bilgi sistemleri, enerji yönetimi, işletme modeli, deprem, abone hizmetleri, özel raporlar, yatırım ve finansman, kurumsal yapı çalışmaları, master plan işinin genel kapsamını oluşturmaktadır.

Proje, Royal Haskoning DHV (Hollanda), Yüksel Proje ve Dolsar firmaları ortaklığında hazırlanacaktır.