İSTANBUL EVSEL ATIK YAKMA TESİSİ

İstanbul için Kemerburgaz mevkiinde bulunan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye’sine tahsis edilen alan üzerinde yapılması planlanan 3,000 ton/gün kapasiteli evsel atık yakma tesisi projesidir.

Proje kapsamında; 3,000 ton/gün kapasiteli katı atık yakma tesisine ait evsel atık kabul, atık depolama, atık besleme, atık yakma, yanma sonucu oluşan enerjiyi geri kazanma ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çevirme, baca gazı arıtma, kül ve cüruf toplama ve uzaklaştırma tasarımı, bunlara ait uygun teknolojilerin araştırılması ve seçimi ile projelerin hazırlanması, ÇED raporu hazırlanması ve Bakanlıktan onay alınması, yapım ihalesi için gerekli teknik şartname, sözleşme vb. tüm ihale dokümanların hazırlanması hizmetleri yerine getirilmiştir.