İSKENDERUN LİMANI

İskenderun Limanı, yanaşma iskeleleri ile kuru yük gemileri için Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’ne hizmet vermenin yanı sıra, Suriye, İran ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerine transit geçişlerde hizmet etmektedir. Liman, ulusal demiryolu ve otoyollarla ticaret merkezlerine bağlıdır.

İşveren tarafından hazırlatılan fizibilite raporu doğrultusunda, iç ve dış limanlar oluşturularak limanın yenilenmesi ve kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, mevcut durum analizi ve yatırım önerileri ortaya koyulmuş ve alınan kararlar doğrultusunda yeni dalgakıran için projeler hazırlanmış, iç ve dış liman tarama uygulama detayları belirlenmiş, mevcut iskelelerin yenileme ve güçlendirilmeleri ile ilgili ilave yeni iskelelerin projeleri hazırlanmıştır. Tasarım, liman için hedeflenen 2.000.000 TEU / yıl kriterine uygun geliştirilmiştir.