GEMLİK KÖRFEZİ HAVZASU TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ

Gemlik Körfez Havzasında bulunan dere ve yan derelerin yerleşim yerleri ve arazilere verebileceği zararların önlenebilmesi amacıyla, havzadaki tüm dere ana kol ve yan derelere ait mühendislik taşkın hidrolojisi çalışmasının yapılması, avan projesi ve idarenin talebi doğrultusunda uygulama projelerinin hazırlanması işidir.

Proje sahasında yer alan 25 adet dereye (toplam 65 km) ait taşkın hidroloji raporu ile mevcut durum tespitinin yapılarak, söz konusu dereler için alternatifli avan projeleri hazırlanmaktadır. Avan proje sonucu belirlenen kesimlerin seçilen alternatife uygun uygulama projeleri yapılmakta ve bu projelere ait keşif ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmaktadır.