ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN DEMİRYOLU, ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY&KÖSEKÖY-GEBZE KESİMLERİ

Eskişehir-Köseköy Hızlı Tren Demiryolu hattının toplam uzunluğu 190 km olup, 250 km/sa proje hızına göre projelendirilmiştir.

Proje güzergahı Eskişehir’in batısından başlayarak kuzeye doğru Bilecik ve Sapanca’dan geçer ve Köseköy’de son bulur. Tektonik açıdan dünyanın en hareketli faylarının bulunduğu, Bilecik yöresinde derin vadilerin aşıldığı güzergâh, Ankara-İstanbul Hızlı Tren demiryolu güzergahının projecilik ve yapım şartları açısından en zor bölümünü oluşturmaktadır.

Gebze-Köseköy hattı ise, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin 56 km’lik kesimini oluşturmakta ve İstanbul’da Marmaray hattına bağlanmaktadır. Hat, 110-160 km/sa proje hızına göre projelendirilmiştir.

Proje kapsamında, mevcut konvansiyonel hattın yüksek hızlı tren işletmeciliğine uygun bir biçimde rehabilite edilerek üç hatta çıkarılması yer almaktadır.