ERZURUM SU ŞEBEKESİ VE ATIKSU PROJESİ

Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için sağladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan finansman çerçevesinde, Erzurum mevcut temiz su şebekesinin iyileştirilmesi, dere rehabilitasyonları, atıksu kollektörleri ve 62.500 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşası gerçekleştirilmiştir.