DOĞU AKDENİZ HAVZASI MASTER PLAN RAPORU

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından havza su potansiyeli ve kalitesi, arazi kullanım durumları, toprak kaynakları, su kullanımları ve ihtiyaçlar doğrultusunda su bütçesinin belirlenmesi, belirlenen potansiyelin değerlendirilme öncelikleri ile muhtemel su ihtiyaçlarının tespitinin yapılması, ihtiyaç karşılanma yöntemleri ile teknik, ekonomik ve çevresel uygulamanın genel anlamda incelenmesi planlanmıştır.