CENAL, KÜL DEPOLAMA SAHASI

Proje kapsamında, rüzgâr ve dalga iklimi çalışmaları (rüzgâr verilerinin elde edilmesi, dalga tahmini çalışması, uzun dönem dalga istatistiği, en büyükdeğer dalga istatistiği, dalga transformasyonu çalışmaları) ve genel yerleşim planının hazırlanması, 844 m uzunluğundaki kıyı tahkimatı için stabilite hesapları ve kesitlerin belirlenmesi, 2 adet 180.000 DWT kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet vermesi planlanan 522 metre uzunluğunda kazıklı iskele projeleri, iskele üzerinde aydınlatma, su temini, yüzey suyu drenaj, kablo ve tesisat kanalı yerleşim plan ve kesitleri ile ilgili çalışmalar, navigasyon simülasyonu çalışmaları, keşif ve metrajların hazırlanması, daha önce hazırlanan fizibilite raporunun revize edilmesi ve teknik şartnamelerin yazılması çalışmaları tamamlanmıştır.