BÜYÜK ALMATI ÇEVRE YOLU PROJESİ (BAKAD), KAZAKİSTAN

Kazakistan’ın ilk büyük kamu-özel sektör ortaklığı projesi olan ve Almatı eyaletinin Karasay ili ve Talgar ilçelerinden geçerek çevre yolu şeklinde projelendirilen hattın uzunluğu 66 kilometredir.

Yolun 14,5 km’lik kısmı 4 şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak tasarlanmıştır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 19 alt-üstgeçit ve 19 köprü bulunmaktadır. Bu proje ile şehir içindeki trafik sıkışıklığının önemli ölçüde önlenmesi öngörülmektedir.