BURSA ATIK SU TESİSİ

Proje 3 ayrı arıtma tesisinden oluşmaktadır;
Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı olarak projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 240,000 m3/gündür.

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi, kentin batı havzasındaki yaklaşık olarak 650.000 eşdeğer nüfusun evsel atıksuyunun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir. İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Kapasite 87,500 m3/gündür.

Hamitler Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, katı atık depolama sahasından sızan yüksek kirlilik yüküne sahip sızıntı sularının arıtılması ile toprağın, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tesis kurulmuştur.