ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; 1. aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilmiş olup; tesisin kapasitesi 765.000 m3/ gün’dür.

Arıtma prosesi olarak “Yüzeysel havalandırmalı klasik aktif çamur sistemi” benimsenmiştir. Anaerobik çamur stabilizasyonu ve mekanik çamur susuzlaştırma (dekantör) uygulanmış; anaerobik çürütücülerde üretilecek biyogazdan elde edilecek elektrik enerjisi ile işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf edilmesi sağlanmıştır.