ANKARA GENELİ AYRIK KANALİZASYON SİSTEMİ

Ankara 46 km dere ıslahı projesi, 24 km atıksu aktarım kollektörü projesi, 179 km atıksu ve yağmursuyu şebeke projesi, 2 adet ÇED raporu, 46 km kamulaştırma planı ve 15 adet özel taşkın bacası uygulama projesi ile ihale dokümanları hazırlanmıştır.