AL FATEH ÜNİVERSİTESİ ALTYAPISI, LİBYA

350 hektarlık bir alanı kapsayan proje alanı kapsamında 19 km yol ağı, 4 gölet, 10 km yağmur suyu drenaj, 10 km atıksu boru drenaj, 15 km su şebekesi ve 13 km sulama şebekesi yer almaktadır.