AKKUYU NGS DENİZ HİDROTEKNİK YAPILARI

Türkiye’nin ilk Nükleer Güç Santralı olacak ve 2020 yılında tamamlandığında Türkiye enerji üretiminin yaklaşık %10’unu karşılayacak tesiste, her biri 1200 MW olan 4 adet ünitenin yaklaşık 330 m³/s soğutma suyu denizden alınacak ve kullanıldıktan sonra tekrar denize deşarj edilecektir.

Sözleşme kapsamında projelendirme hizmeti verilen tesisler,

  • Dalgakıran ve Kıyı Koruma Yapısı
  • Su Alma Yapısı ve Balık Bariyeri
  • Deniz Suyu İşleme Tesisi
  • Soğutma Suyu Dağıtım Odası
  • Derin Deniz Deşarj Sistemi
  • Doğu Kargo Terminali’dir.

Çalışmalar kapsamında; detaylı dalga, litodinamik, hidrodinamik, hidrotermal ve tsunami modelleme çalışmalarının yapılması ve tesislerin 2 ve 3 boyutlu fiziki modellerinin hazırlanarak performanslarının laboratuvar ortamında test edilmesi yer almaktadır.