ADANA METROLARI

Adana Metroları  1. ve  2. Etapları kapsamaktadır. İki projenin toplam uzunluğu 22,5 km, istasyon sayısı 19’dur.

Adana 1. etapta ön, uygulama ve as-built proje aşamaları dâhil olmak üzere, mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat mühendislik hizmetleri verilmiş;  2. etapta ise avan proje, fizibilite etütleri, uygulama projeleri ve ihale dökümanları hazırlanmıştır.