4. LEVENT HACIOSMAN METRO HATTI

6,5 km güzergaha ait tünel elektrik ve mekanik tesisatı ile ray altyapısı projeleri, depo sahası ve atölye yapısına ait yaklaşık 250.000 m² kapalı alana sahip binanın mimari, betonarme, elektrik ve mekanik tesisat uygulama projeleri, 5 adet istasyonun kazı iksa, betonarme, mimari ince işler, elektrik, mekanik tesisat uygulama projelerine ve tüm disiplinlere ait as-built projeleri hazırlanmıştır.