Yazarlar: Işıkhan Güler, M. Nuray Aydınoğlu, Nuri Çelebi, Özgün Akarsu, Ülker Yetkin
Yayın Yeri : Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007
Yayın Yılı : 2007
Açıklama : Ulastırma Bakanlığı’na bağlı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Dnsaatı Genel Müdürlüğü’nün faaliyet kapsamına giren yapı türleri için hazırlanan “Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları ve Hava Meydanı Dnsaatlarına Dliskin Deprem Teknik Yönetmeliği” 18 Ağustos 2007’de Resmi Gazete’de yayınlanmıs bulunmaktadır. Yönetmelik, bir yıllık bir deneme ve uyum süresini takiben 1 Eylul 2008’de yürürlüğe girecektir. DLH Deprem Yönetmeliği’nin, özellikle kıyı ve liman yapıları alanında tüm dünyada sayıları çok az olan deprem yönetmelikleri arasında özel bir ilgi ile karsılanacağı tahmin edilmektedir. Yönetmeliğin en önemli özelliği, kapsadığı bütün yapılar için geçerli olmak üzere, “performansa göre tasarım” yaklasımı ile düzenlenmis olmasıdır. Bu doğrultuda, kıyı ve liman yapıları ile demiryolu köprüleri öncelikle öngörülen deprem performansına, kullanım amacına ve sahip olduğu öneme göre sınıflandırılmıs ve standart performans düzeylerinin tanımı yapılmıstır. Öte yandan tasarım depremleri, 50 yılda asılma olasılıkları %50, %10 ve %2 olmak üzere üç ayrı düzeyde tanımlanmıs, daha sonra her bir yapı sınıfı için farklı deprem düzeylerine göre öngörülen minimum performans hedefleri belirlenmistir. Yönetmelikte tasarım yöntemleri, Dayanıma Göre Tasarım (DGT) ve Sekildeğistirmeye Göre Tasarım (SGT) olmak üzere iki grupta toplanmıstır. Bu bildirinin amacı, DLH Deprem Yönetmeliği’nin önemli özelliklerinin tanıtılmasıdır.