Yazarlar: Ayşen Ergin, Cüneyt Baykal, Işıkhan Güler
Yayın Yeri : 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon
Yayın Yılı : 2011
Açıklama : Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde girdi olarak kullanılan terimlerin (dalga momentum, taban sürtünme gerilmeleri, yüzey girdap ve yanal dağılım terimleri) dalga ve taban koşullarına uygun olarak elde edilmesi gerekliliği görülmüştür. Bu terimlerin dalga dönüşüm modeli yardımı ile elde edilmesinde dalga ve taban koşullarına göre kırılma indisinin (kırılan dalga yüksekliğinin su derinliğine oranı) belirlenmesinin önemi görülmüştür.
This study gives the comparative results of numerical solutions of nonlinear shallow water equations (NSWE) using the half time step Lax-Wendroff method for several laboratory and field experiments. From the comparisons, it is seen that the radiation stress, surface roller, bottom friction and lateral mixing terms used as input terms in the NSWE need to be obtained considering the wave and bottom conditions to obtain similar representations of nearshore current velocities and mean sea level variations with the measurements. In this respect, it is seen that the breaker index parameter (ratio of breaking wave height to breaking water depth) determined with respect to wave and bottom conditions plays an important role in the determination of above given terms using a wave transformation model.