Yazarlar: Adnan Akyarlı, Ahmet Cevdet Yalçıner, Esin Çevik, Işıkhan Güler, Yalçın Yüksel
Yayın Yeri : Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi
Yayın Yılı : 2005
Açıklama : Bu çalışmada kıyı bölgesi yönetiminin neden gerekli olduğu dünya örnekleriyle tartışılmış ve Türkiye’de kıyı yönetimindeki problemler üzerinde durulmuştur. Böylede, Türkiye’de kıyı yönetimnde geliştirilmesi gereken politikalar önerilmeye çalışılmıştır.