İstanbul Boğazı trafiğini azaltmak ve boğaz geçişini daha güvenli hale getirmek amacıyla planlanan Kanal İstanbul’un etüt ve proje çalışmaları başladı.

İstanbul Boğazı’ndan yılda yaklaşık 55.000 gemi/tanker ile büyük boyutlarda tehlikeli madde taşınması ve ağır bir deniz trafiği yaratması, projeyi gündeme getirmişti.

Yaklaşık uzunluğunun 45 km olması planlanan kanal projesi kapsamında, etütlerde kullanılacak verilerin temini, kanal güzergahının belirlenmesi, deniz etütleri ve modelleme çalışmaları, işletme senaryolarının oluşturulması, çevresel etki etütlerinin yapılması, kanal ön projeleri ve entegre tesislere ait kavramsal projelerin hazırlanması, yap-işlet-devret modeli ile realizasyonunun etüt edilmesi ve ihale dosyalarının hazırlanması hizmetleri verilecek.