Yazarlar: A. Gürkan Güngör, Özgür Kuruoğlu, Sina Kiziroğlu, Ulaş Çilingir
Yayın Yeri : Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16 – 17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Yayın Yılı : 2014
Açıklama : Bu çalışma çerçevesinde İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantıları Projesi kapsamında çok yumuşak killi denizel çökellerde yapılan Arazi Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi ölçümleri ve bu ölçümler sonrası elde edilen mukavemet – derinlik ilişkisi ile ilgili değerlendirmeler sunulmuştur. Deney sonuçları incelenmiş, elde edilen ham drenajsız kesme mukavemeti literatürde önerilen düzeltme faktörleri kullanılarak düzeltilmiş ve drenajsız kayma mukavemetinin derinlikle değişimi ilişkisine ait korelasyon katsayısı değerlerinde bir artış elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar drenajsız kayma mukavemetinin örtü yüküne oranı açısından da incelenmiş ve değerler literatürde önerilen bağıntılar ile de karşılaştırılmıştır. Proje alanındaki denizel normal konsolide killi çökellerde ilk 11 metrelik kısımda drenajsız kayma mukavemetinin örtü yüküne oranı örselenmemiş deney sonuçları incelendiğinde yaklaşık olarak 0.28 olarak hesaplanmıştır.