Yazarlar: Ahmet Cevdet Yalçıner, Berna Ayat, Burak Aydoğan, Esin Çevik, Işıkhan Güler
Yayın Yeri : 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
Yayın Yılı : 2007
Açıklama : Osinografik açıdan oldukça karmasık bir akım yapısına sahip olan stanbul Bogazı’nda Eylül 2004 den bu yana yapılmakta olan ölçüm çalısmalarının sunulması ve elde edilen verilerin degerlendirilmesi amaçlanmıstır. stanbul Bogazı Üsküdar Sarayburnu arasındaki tüp geçis güzergahı üzerinde belirlenen üç istasyonda ADCP kullanılarak, birer saatlik aralıklarla akıntı hızları ve yönleri ölçülmüstür. Üç istasyonda gerçeklestirilen 15 aylık akıntı ölçümleri degerlendirilmistir. Farklı derinliklerde akıntı gülleri çıkartılmıstır. Ölçümlerden çıkartılan akıntı profilleri akıntı hızının ara tabakaya kadar derinlikle azaldıgını ve ara tabakaya ulastıktan sonra ters dogrultuda yeniden arttıgını göstermektedir. Bununla birlikte ölçüm süresince iki tabakalı yapının her zaman korunmadıgı, kimi zaman akımın Karadeniz’den Marmara Denizi’ne dogru tek bir tabaka halinde olustugu görülmektedir. Güney yönündeki üst tabaka akımının hızı 2 m/s ye ulasabilmekte, hatta ekstrem meteorolojik kosullar altında 2.5 m/s degerine ulasabilmektedir. Kuzey dogrultusundaki alt tabaka akımının hızı ise 1 m/s ye ulasabilmekte ve ekstrem meteorolojik kosullar altında 1.5 m/s degerine ulasabilmektedir.