İstanbul ilinin, su, atıksu ve yağmur suyu hizmetlerinin yeterli, etkin, çevresel, finansal ve kurumsal olarak sürdürülebilir bir şekilde yapılmasının amaçlandığı “İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı” çalışmalarının sözleşmesi, İSKİ ile 14.08.2018 tarihinde imzalandı.

4 yıl sürecek bu kapsamlı çalışmada, kısa, orta ve uzun dönem planlama, akıllı şehir/akıllı bina konseptine uygun yatırım ve işletme politikasının ve hizmet kalitesinin sürekliliği için gerekli mühendislik, idari ve ekonomik önlemlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Veri toplama ve kontrolü; nüfus, su ihtiyacı, atıksu debi ve yüklerinin belirlenmesi; su kaynaklarının, su arıtma tesislerinin, su dağıtım sistemlerinin planlanması; su kalitesinin, su kayıplarının incelenmesi; atıksu toplama sisteminin, atıksu arıtma tesislerinin planlanması; çamur yönetimi, koku kontrolü, suların geri kazanımının tasarlanması; yağmursuyu toplama ve dere sistemlerinin, taşkın yönetiminin planlanması; temel çevresel etkiler, iklim değişikliği ve kuraklık, coğrafi bilgi sistemleri, enerji yönetimi, işletme modeli, deprem, abone hizmetleri, özel raporlar, yatırım ve finansman, kurumsal yapı çalışmaları işin genel kapsamını oluşturuyor.

Proje, Royal Haskoning DHV (Hollanda), Yüksel Proje ve Dolsar firmaları ortaklığında hazırlanacak.