Yazarlar: Adnan Akyarlı, Ahmet Cevdet Yalçıner, Esin Çevik, Işıkhan Güler, Yalçın Yüksel
Yayın Yeri : 4. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya
Yayın Yılı : 2002
Açıklama : Çok sayıda farklı işlemin yer aldığı birleşik ulaşım sisteminin bir parçası olarak, limanın bir durak noktası olduğu dikkate alınırsa, limanın sağladığı olanakların, liman sistemi içinde yük akışının, sistemde herhangi bir kapasite eksikliği nedeniyle kesilmeyecek düzende tasarlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.