Yazarlar: Işıkhan Güler, Yalçın Yüksel
Yayın Yeri : Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 438
Yayın Yılı : 2005
Açıklama : Depremler yüzünden oluşan zarar ve kayıpların azaltılması amacıyla sismik tasarım yöntemleri, 20.yy’ın başlarından itibaren birçok bölgede kurallar ve standartlar ile tasarım uygulamaları geliştirilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler genellikle yerçekimi ivmesiyle tanımlanan sismik kuvvetin tanımlanan bir seviyesinde direnç gösterecek şekilde tasarlanan yapılardaki kuvvet dengesi yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yöntemler, özellikle deprem hareketlerinin, tanımlanan tasarım seviyesinin az çok içinde olması durumunda deniz yapılarının kabul edilebilecek ölçüdeki sismik performanslarına katkıda bulunmaktadırlar. Deprem felaketleri oluşmaya devam edecektir. Bu felaketler, genellikle sismik bölgelerin yakınlarındaki güçlü deprem harketleri veya zemin göçmesi dolayısıyla oluşacak hasarın, sismik tasarımın göz önüne alınmadığı bölgelerdeki orta büyüklükteki deprem ahreketlerinde bile meydana gelmektedir. Burada deniz yapıları için sunulan geleneksel sismik tasarım yöntemlere göre yapıların sismik performansına dayalı yöntemlere yön vermek ve çerçeve oluşturmak amacıyla özellikle 1999 Kocaeli Depremindeki gözlemlere ve incelemelere dayanan bilgileri bu doğrultuda aktarmaktır. Bu makalede Yüksel vd 2000, 2001a,b ve 2003 çalışmalarını esas alan bir derleme sunulmuştur.