Yazarlar: Selami Işık
Yayın Yeri : Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu
Yayın Yılı : 2006
Açıklama : NATM prensipleri dışına çıkılmış ve zeminin jeomekanik özelliklerine göre farklı bir tünel tasarım sistemi ve yapım yöntemi geliştirilmiştir. Bu bildiride, Bolu Tünel kazılarında jeolojik birimlerin etkisi ve uygulanan destekleme sistemlerinin performansı incelenmiştir. Deformasyon hızında ortaya çıkan değişimler ve deformasyonların tünel geometrisine etkisi incelenmiştir. Kaya kütlesinin davranışının farklı olması nedeniyle, tünellerdeki kazı ve iç kaplama destekleme yöntemlerinde değişiklik yapılmış ve yoğun bir ölçme-destekleme sistemi uygulanmıştır.