Yazarlar: Ahmet Cevdet Yalçıner, Ayşen Ergin, Hülya Karakuş, Işıkhan Güler, Kemal Önder Çetin
Yayın Yeri : 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu – İzmir
Yayın Yılı : 2007
Açıklama : Bu çalışmada, geleneksel metodların yeniden incelenmesi ile blok tipi rıhtım duvarların sismik tasarımı için yeni tasarım yaklaşımları ortaya konulmaktadır. Yeni tasarım yaklaşımlarında sismik toprak basınçlarının ve sismik sürsarj basınçlarının tanımlanabilmesi için ters üçgen dinamik basınç dağılımları uygulanmaktadır. Geleneksel tasarım yöntemlerinden farklı olarak, dinamik kuvvetler belirlenirken hidrodinamik kuvvetler de gözönünde bulundurulmuş ve statik ve dinamik hesaplamalar sırasında eşdeğer zemin birim ağırlığı kullanılmıştır. Yeni tasarım yaklaşımlarının uyumluluğu 1999 Marmara Depreminde hasar gören Derince Limanı blok tipi rıhtımı için örnek çalışmalar kullanılarak test edilmiş ve elde edilen sayısal sonuçların gözlemsel ölçümler ile uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir.