Yazarlar: Ayşen Ergin, Hülya Karakuş, Işıkhan Güler, Kubilay Cihan, Yalçın Yüksel
Yayın Yeri : Türkiye Deprem Mühendisliği Sismoloji Konferansı
Yayın Yılı : 2011
Açıklama : Yıkıcı etkileri ile büyük hasarlara neden olan depremler, son yıllarda bütün dünyada temel araştırma ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çok pahalı yatırımları gerektiren kıyı yapılarının hasar görmesinin, büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açabileceği düşünüldüğünde kıyı yapılarında güvenli bir tasarım yapılabilmesi için bilimsel yaklaşımların uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kıyı yapılarının sismik tasarım çalışmalarında iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, “geleneksel yöntem” ve “davranışa dayalı tasarım” yöntemleridir. Geleneksel yöntem, kuvvet denge sınırının aşılması durumunda yapının performansı ile ilgili herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. Davranışa dayalı tasarım yönteminde ise önceden kabul edilen tasarım parametreleri (deformasyon; dönme, yatay ve düşey yer değiştirme) kullanılır ve kıyı yapısı bu parametrelere göre boyutlandırılır. Son yıllarda kıyı mühendisliğinde davranışa dayalı tasarım yaklaşımı özellikle sismik olarak aktif bölgelerde çok önem kazanmıştır. Yapı davranışını temel parametre olarak alan bu yeni yaklaşımda:
Zemin ve temel toprağındaki deformasyonlar altında oluşan yapısal davranışlar (deformasyon; dönme, yatay ve düşey ötelenme ve gerilme durumları) temel tasarım parametrelerini oluşturur.

Bu çalışma ile blok tipi kıyı yapıları üzerine etkiyen geri dolgudan, sürsarjdan ve sudan kaynaklanan yükler, deneysel olarak incelenerek blok tipi kıyı yapıları için tasarım parametreleri ortaya konulmuştur. 1g sarsma tankı deneysel çalışmaları kapsamında su içeren ortamda sarsma tankı içerisine arkalarına dolgu gelecek şekilde yerleştirilen bloklar farklı frekanslarda salınıma maruz bırakılmıştır ve bu salınım sonunda oluşan toprak basınçları, ivme değerleri, yatay ve düşey yer değiştirmeler hesaplanarak tasarım parametreleri belirlenmiştir.
Tasarım, yapı özelliklerine göre verilen sismik yükler altında yapının davranışını veren deformasyon ve gerilmelerin kabul edilen limitleri içinde gerçekleştirilir.