Yazarlar: Atilla Horoz
Yayın Yeri : İsmet Ordemir’i Anma Toplantısı ve ODTÜ Geoteknik Sempozyumu
Yayın Yılı : 2005
Açıklama : Aşırı derecede ayrışmış ve çok çatlaklı metadiorit / amfibolitden oluşan kayaçlara soketlenmiş üç adet kazık üzerinde Osterberg yük hücresi kullanılarak yükleme deneyleri yapılmıştır. Kuzey Anadolu fayına yakın bölgede inşa edilmekte olan viyadükün temellerinde kullanılan ve ana kayaya soketlenmiş kazıkların çekme kapasitelerinin teyidi amacıyla testler yapılmıştır. 2, 3 ve 4 m soket uzunluklarına sahip kısa kazıkların maksimum çekme kapasitelerini belirlemek amacıyla testler göçme yüküne kadar sürdürülmüştür. Aşırı derecede ayrışmış kayada sürtünme direnci 200 kPa mertebesinde ölçülmüştür. Testlerde uç direnci açısından göçme yüküne ulaşılmamış olmasına rağmen uç direncinin oluşumu ölçülmüştür. Field load test of three drilled shafts socketed in completely weathered and exteremely fractured metadiorite / amphibolite were conducted using the Osterberg load cell. The objective of the testing was to determine the uplift capacity of short sockets bored in the base rock for foundation design verification of two major viaducts being constructed in the vicinity of North Anatolian Fault. Short piles with 2, 3, and 4m socket lengths were loaded to failure to obtain the ultimate frictional capacity in tension. Observed frictional capacity of the extremely weathered rock ( soil like material ) was found on the order of 200 kPa. The tests allowed to observe the mobilization of end bearing stresses at the lower part of the pile without reaching to failure.